Na zimowe utrzymanie. TRANS-MASZ zastąpił REMONDIS.

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych TRANS-MASZ Spółka Akcyjna ze Stargardu wygrało przetarg na zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście. Co to oznacza? Że właśnie ta firma przez najbliższe trzy lata, każdej zimy, będzie oczyszczała nasze drogi, chodniki, place z ewentualnego śniegu oraz dbała, aby nie było na nich ślisko.

W przetargu na zimowe utrzymanie starowały dwie firmy. Przypomnijmy, że przez ostatnie lata zimowym utrzymaniem zajmowała się firma Remondis Sp. z o. o. Oddział Szczecin.

Podpisana umowa obowiązuje od 12 marca 2020 do końca lutego 2023 roku. Zgodnie z nią do zadań TRANS-MASZ należą:

– zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych,
– zimowe utrzymanie promenady,
– zimowe utrzymanie placu Wolności,
– zimowe utrzymanie wejść na plażę,
– wywóz śniegu,
– zakup materiałów do „akcji zima”.
– gotowość sprzętu i zasobów kadrowych.

Zamawiający, czyli Miasto, będzie płaciło za rzeczywiste wykonane usługi, według stawek za metr bieżący oczyszczonej powierzchni, ustalonych w umowie.

Jeśli natomiast wykonawca nie wykona którejś z usług, to zgodnie z zawartą umową, zobowiązał się do zapłaty kar umownych w wysokości do 2 tys. złotych za każdą taką sytuację. A w przypadku, gdy zabraknie mu piasku, soli czy chlorku magnezu to do 5 tys. złotych.

Tekst BIK UM Świnoujście