W obliczu pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność.
Jesteśmy zobowiązani do tego, aby bezpieczeństwo Polaków było utrzymane. Potrzebne jest odpowiedzialne działanie, które może zminimalizować skutki tej pandemii.