Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

– Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaznacza Adam Niedzielski, prezes NFZ. – Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim – dodaje szef Funduszu.

Bez wychodzenia z domu możemy skonsultować się także z lekarzem rodzinnym. Taką możliwość oferują placówki podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim województwie.

Godziny teleporad ustalają placówki POZ

SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWONEJ „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO” WOLNOŚCI 17 95 765 81 65
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JEZIERSKI NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2B 95 768 97 10
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIATROW NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2B 95 768 97 15
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TUKINDORF NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2B 95 768 97 10
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZNACZKO NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2B 95 768 97 11
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MARIAN JĘDRZEJCZYK KONOPNICKIEJ 2 95 765 36 13
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOHATERÓW WARSZAWY 5 95 765 03 54; 691 410 870