Specjalne środki ostrożności w UM w Świnoujściu

W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa na terenie kraju, kierując się troską o zdrowie mieszkańców oraz zaleceniami GIS, Urząd Miasta w Świnoujściu zmienia organizację pracy w zakresie obsługi interesantów.

Apelujemy, jeśli sprawa nie jest pilna, ograniczcie Państwo wizyty w magistracie.

Wejście do urzędu tylko przez drzwi frontowe, strażnik miejski pełniący dyżur przy wejściu udzieli Państwu niezbędnych informacji i ułatwi poruszanie w nowej organizacji urzędu.

Drzwi do wejścia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, z tyłu budynku, będą otwierane na dzwonek.

Zalecamy zmianę sposobu załatwiania spraw na kierowanie zapytań i wniosków drogą mailową lub telefoniczną. Uruchomiono dodatkowe adresy:

kontaktum1@um.swinoujscie.pl

kontaktum2@um.swinoujscie.pl,

i specjalny numer telefonu:

91 327 06 28,

z których można korzystać bezpośrednio kierując swoje zapytania, a sprawy zostaną przekierowane do właściwych wydziałów. Jednocześnie informujemy, że wszystkie adresy mailowe i numery telefonów znajdujące się na stronie www.swinoujscie.pl są aktualne i tą drogą również można kontaktować się z danym wydziałem. Kontakt bezpośredni z pracownikami Urzędu Miasta tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami na terenie urzędu zwiększono częstotliwość dezynfekcji klamek i innych powierzchni. Odwiedzający urząd interesanci mają do dyspozycji maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk do użycia na stanowisku obsługi.

Informacja dla interesantów Wydziału Komunikacji:

Obsługiwane będą jedynie osoby załatwiające sprawy pilne i wymagające osobistego stawiennictwa w siedzibie organu tj.: rejestracja pojazdów zakupionych od dnia 01.01.2020 r., wymiana dowodów rejestracyjnych dla osób przekraczających granice Rzeczypospolitej Polskiej, wymiana praw jazdy kierowców zawodowych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub e-mail w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących sposobu załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w siedzibie Wydziału.
nr telefonu 91 327 86 88 – prawa jazdy/transport

nr telefonu 91 321 20 55 –rejestracja pojazdów

e-mail: wkm@um.swinoujscie.pl

Jednocześnie informujemy, że za pośrednictwem poczty, platformy elektronicznej e-puap bądź składając stosowne dokumenty w Sali Obsługi Interesanta można załatwić: sprawy dotyczące licencji na wykonywanie transportu drogowego, odbiór profilu kandydata na kierowcę (PKK), zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych takich jak np. zmiana nazwiska lub adresu w dokumentach (prawa jazdy/dowody rejestracyjne/licencje transportowe).
Od piątku 13 marca w celu ograniczenia kolejek oczekujących wprowadzamy w Wydziale Komunikacji system kolejkowy (wydawanie numerków dla interesantów). Będą one do pobrania od godz.7.30 w siedzibie Wydziału.

Szanowni Państwo, jest to czas w którym poprzez rozsądne zachowania ( ograniczenie do niezbędnego minimum skupisk ludzkich, spotkań towarzyskich itp.) mamy wpływ na zdrowie i życie innych ludzi. Dlatego prosimy o zachowanie zalecanych środków ostrożności i wyrozumiałość.

Powyższe zalecenia obowiązują od dziś (12 marca) do odwołania. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zaleceniach.

Joanna Ścigała

BIK UM Świnoujście