Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Kolegium Rektorskiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10.03.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne z ryzykiem zachorowania na COVID – 19, Kolegium Rektorskie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie informuje, że:

– władze Uczelni na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w kraju i stosują się do decyzji oraz zaleceń odpowiednich służb;

– Uczelnia jest w znacznym stopniu przygotowana do podjęcia kształcenia studentów w trybie online;

– w przypadku konieczności, społeczność akademicka ZUT będzie na bieżąco informowana o podejmowanych działaniach;

– aktualnie kształcenie na Uczelni jest prowadzone w trybie normalnym.