Dotyczy: zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w Świnoujściu.

Informuję, że od dnia 9 marca 2020r. do dnia 16 marca 2020r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego w związku z robotami związanymi z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego i Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu.

Wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Bolesława Chrobrego i Henryka Sienkiewicza.

Objazd przedmiotowego odcinka od Ronda Róży Wiatrów ulicami: Władysława Sikorskiego, Monte Cassino, Bolesława Krzywoustego i Juliusza Słowackiego. Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Kapitańskiej. Wprowadzony zostaje również dwukierunkowy ruch na odcinku stanowiącym dojazd do posesji Spółdzielni
Mieszkaniowej Stoczniowiec ulicą Bolesława Chrobrego od strony Ronda Róży Wiatrów.

Na czas prowadzenia robót budowlanych przystanek autobusowy „Grodek” zostanie przeniesiony równolegle na ulicę Juliusza Słowackiego.

Proszę o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.
Za utrudnienia przepraszamy.