Sprawca usiłowania zabójstwa zasiądzie na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono to, że w lipcu 2019r. w Szczecinie na terenie ogrodów działkowych, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonego zadając mu cios nożem w okolice szyi, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na sposób działania, czym spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni, tj. m.in. o przestępstwo określone w art. 148§1 kk, a ponadto, bezpośrednio po usiłowaniu zabójstwa groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o przestępstwo z art. 190§1 kk.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż bezpośrednio przed zdarzeniem pomiędzy pokrzywdzonym, a podejrzanym doszło do sprzeczki, w trakcie której podejrzany chwycił nóż, i ugodził nim pokrzywdzonego w okolice tętnicy szyjnej, na wysokości żuchwy. Przybyły na miejsce patrol policji zatrzymał sprawcę, a na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 41) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu czyny, m.in. z art. 148§1 kk grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
del. do Prokuratury Okręgowej
Ewa Obarek