WĘZEŁ BETONIARSKI GOTOWY DO PRACY

Kolejny etap prac przy budowę Tunelu pod Świną za nami.

Zakończył się właśnie montaż węzła betoniarskiego niezbędnego dla przyszłego zakładu prefabrykacji.

W zakładzie tym wytwarzane będą na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane do obudowy tunelu.

Po stronie wyspy Uznam niezmiennie trwają prace przy niwelacji terenu dla nowego układu drogowego w rejonie ulicy Karsiborskiej – między innymi na odcinku rampy zjazdowej po stronie południowo-zachodniej od ulicy Karsiborskiej.

Po stronie wyspy Wolin dobiega końca wycinka drzew i krzewów. Wykonywane są tu także prace porządkowe tego terenu (usuwanie materiału z wycinki).