Ważnym punktem na początku sesji w dniu 27 lutego 2020 r.była informacja przekazana przez dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świnoujściu Panią Anetę Szymanowską dotyczącą sytuacji związanej z koronawirusem.

Zaleca się zachowanie środków ostrożności, częste mycie rąk. NFZ uruchomił telefon całodobowy 800 190 590. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się na stronie miasta www.swinoujscie.pl – informacja głównego inspektora sanitarnego.

Joanna Ścigała

BIK UM Świnoujście