BON WYSPIARZA SENIORA MA RUSZYĆ OD MAJA

Jeśli na najbliższej sesji radni przyjmą uchwałę, to tak jak rok temu, świadczenie w ramach tzw. bonu seniora będzie wypłacane w kwocie 300 złotych. Przyjmowanie wniosków o jego przyznanie zaplanowano od 1 maja do 31 lipca 2020 roku. – Wnioski będą przyjmowane w punkcie przyjęć, który tym razem będzie w Galerii Art Miejskiego Domu Kultury. Tam też Seniorzy będą mogli uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Nad uchwałą w tej sprawie świnoujscy radni będą głosować już na jutrzejszej sesji (27 lutego 2020 r.). Na komisjach rady miasta, które odbyły się w tym tygodniu, projekt uchwały w sprawie bonu została jednogłośnie zaakceptowany.

– To już trzecia edycja tej formy pomocy świnoujskim Seniorom, a druga w której wypłacane będą konkretne pieniądze. Tym razem pod nazwą „Bon Wyspiarza Seniora” – mówi Zastępca Prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka.

Zgodnie z projektem uchwały, tak jak w poprzednich latach, Bon Wyspiarza Seniora” będzie przyznawany osobom, które w 2020 roku ukończyły bądź ukończą 65 lat i w chwili składania wniosku mieszkają w Świnoujściu co najmniej od roku. Wnioski będą mogli składać sami Seniorzy albo ich ustawowi przedstawiciele.

Osoby, które mieszkają w Świnoujściu, ale nie są tu na stałe zameldowane do wniosku będą zobowiązane dołączyć dokumenty, które to uwiarygodnią. Mogą to być umowa najmu lub użyczenia mieszkania, umowa o pracę, umowa lub opłacone rachunki za energię, gaz, wodę, stacjonarny telefon, telewizję kablową, a także korespondencja od instytucji wypłacającej świadczenia (ZUS, MOPR).

Tak, jak w ubiegłym roku 300 złotych w ramach bonu będzie przelewane na konto uprawnione osoby (lub jest ustawowego przedstawiciela), a w przypadku niewskazania we wniosku rachunku bankowego – przelewem pocztowym.

Wypłata nastąpi w ciągu 3 miesięcy od pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Więcej szczegółów podamy po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Świnoujście.

To już trzecie edycja tzw. bonu seniora.

Inicjatorami wprowadzenia bonu seniora byli:
Prezydent Miasta
oraz radni
Stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód i Platformy Obywatelskiej

Tekst
BIK UM Świnoujście