Zatrudnianie cudzoziemców pod lupą Straży Granicznej

Zatrudnienie 434 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy 20 lutego w jednej z firm zajmujących się przetwórstwem ryb w województwie pomorskim zakończyli kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia.

W firmie pracowali obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji. Strażnicy graniczni w wyniku sprawdzenia zatrudnienia 434 cudzoziemców ustalili, że 9 osób nie miało wymaganych zezwoleń na pracę w określonych terminach, a jedna umowy o pracę w formie pisemnej.

Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że w 279 przypadkach pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.

W efekcie innych kontroli legalności pobytu i zatrudnienia, które w ostatnim tygodniu przeprowadzono na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze wystawili 22 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu. Wśród nich było 10 obywateli Ukrainy, 7 Gruzji oraz Serb, Białorusin, Mołdawianin, Chińczyk i Banglijczyk. Głównymi naruszeniami przez nich prawa były w 15 przypadkach przekroczone okresy pobytu i brak wiz lub innych dokumentów uprawniających do przebywania w Polsce, a u 6 osób nielegalna praca. Dane osobowe jednego cudzoziemca, obywatela Białorusi, znajdowały się w wykazie obcokrajowców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Otrzymał on 3-letni zakaz wjazdu do Polski.

Wobec pozostałych cudzoziemców orzeczone zostały zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do roku. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Elbląga, Ustki, Świnoujścia i Szczecina.