BEZPŁATNA POMOC DLA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

Obywatele państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowcy, a także osoby o nieokreślonym obywatelstwie przebywające na terenie województwa zachodniopomorskiego, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, w ramach promocji programu, rozprowadzają broszury informacyjne na stacjach benzynowych, obiektach handlowych, punktach usługowych oraz gastronomicznych na terenie Świnoujścia.

„Celem Funduszu Azylu, Migracji i Integracji jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wzmocnienie rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.”

Broszury informacyjne na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla obywateli państw trzecich dostępne są także w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Osoby, które zainteresowane są uzyskaniem informacji na temat bezpłatnej pomocy dla obywateli państw trzecich, zachęcamy także do odwiedzenia stron internetowych, na których zawarte są szczegółowe informacje na temat programu:

Strona główna

https://www.szczecin.uw.gov.pl/

st. post. Kamil Zwierzchowski

Komenda Miejska Policji w Świnoujściu