Ulice Roosevelta i Trentowskiego do przebudowy

Siedem miesięcy ma firma Eurovia na modernizację ulic Trentowskiego i Roosevelta.

Przetarg był prowadzony równocześnie na przebudowę trzech świnoujskich ulic: Trentowskiego, Roosevelta i Batalionów Chłopskich. Otrzymaliśmy oferty jedynie na przebudowę dwóch pierwszych ulic. Otwarcie ofert nastąpiło 10 grudnia ubr. Podpisaliśmy umowy na wykonie inwestycji na ulicach Trentowskiego i Roosevelta.

Ulica Trentowskiego

Ma być przebudowana na odcinku o długości ok 185 m w zakresie: wykonania nowej konstrukcji jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia, wykonania kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W przetargu wybrano ofertę firmy Eurovia Polska, która opiewa na kwotę 2 422 842,14 zł.

Ulica Roosevelta

Przebudowana ma być na odcinku o długości ok 210 m w zakresie wykonania: nowej konstrukcji jezdni, zatoki postojowej dla samochodów osobowych, oświetlenia ulicznego, likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną, kanalizacji deszczowej.

Wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Eurovia Polska. Na kwotę 1 390 942,08 zł.

W obu przypadkach wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Info UM

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News