WSPÓLNE DZIAŁANIA NA TERENACH LEŚNYCH

W miniony weekend na terenach leśnych wchodzących w skład Parku Mścięcino, zorganizowano wspólne działania z udziałem funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej w Szczecinie. Nadrzędnym celem było zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa turystom oraz pozostałym użytkownikom obszarów leśnych.

W rakcie działań prowadozno o kontrole osób korzystających bezprawnie z terenów leśnych, w tym ujawnianie sprawców najczęściej popełnianych wykroczeń polegających m.in. na złamaniu zakazu wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi. Takie osoby stwarzają zagrożenie dla zwierząt, osób poruszających się pieszo i na rowerach oraz dochodzi do niszczenia ściółki.

Do działań zaangażowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. W trakcie funkcjonariusze wspólnie wylegitymowali 27 osób, skontrolowali 24 pojazdy, nałożyli 6 mandatów karnych na łączną kwotę 550 zł. Ponadto ujawnili pojazd, który miał zmienione wskazania drogomierza zgodnie z art. 306a kodeksu karnego.

Natomiast funkcjonariusze Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie patrolując tereny leśne z wykorzystaniem koni służbowych ujawnili pojazd, który bezprawnie wjechał do lasu i został pozostawiony w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Wyk. WP/KWP