Świnoujście –  Tylko co piąta osoba w naszym mieście pracuje

200 osób na 1000 jest osobami pracującymi w naszym mieście  w sytuacji gdy mamy praktycznie zerowe bezrobocie – Poinformował podczas sesji rady Miasta Barbara Michalska – co to oznacza ??

Wytłumaczenie jest dość proste – w Świnoujściu mieszka wiele rodzin z małymi dziećmi – które nie pracują co jest oczywiste – mamy też – dużą liczba emerytów – którzy również nie chcą już pracować zawodowo – co też jest oczywiste.

Jednak w naszym mieście jest też duża grupa osób – która nigdzie nie pracuje – nie spełniają kryterium – dziecko/emeryt – „NIEBIESKIE PTAKI” – tak specyfika naszego miasta.