ZACHODNIOPOMORSKA POLICJA PODSUMOWUJE ROK 2019

W dniu 22 stycznia br. odbyła się odprawa służbowa, na której szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Jacek Cegieła omówił pracę garnizonu w 2019 roku. Zaprezentowano m.in. osiągnięte wyniki, zakończone, realizowane i planowane inwestycje oraz podziękowano policjantom za wymagającą i rzetelną pracę.

W omówieniu efektów pracy zachodniopomorskich policjantów i stanu bezpieczeństwa w regionie udział wzięli: Pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele sądu, prokuratur, służb i instytucji z naszego regionu, które współdziałają na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza z całego garnizonu.

Rok 2019 to rok szczególny, nie tylko dla zachodniopomorskiej, ale całej polskiej Policji ze względu na setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Główny priorytet podobnie jak w roku ubiegłym dotyczył wzmacniania współpracy ze społeczeństwem. Przede wszystkim to kontynuacja współdziałania z samorządami, a także realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wzmocnienie w lokalnych społecznościach roli dzielnicowego i realizowanie programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup wiekowych.

Ostatnie badania CBOS wskazują uzyskane bardzo wysokiej oceny społecznej. W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. aż 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną i aż 89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie.

Tak dobre oceny największej w Polsce formacji mundurowej są wynikiem wytężonej pracy policjantek, policjantów i wspomagających ich pracowników Policji. Ten trud to m.in. każdego dnia 2019 r. przeprowadzanych blisko 980 interwencji (w sumie blisko 355 600 w roku), prawie 750 policjantów w służbie patrolowej i obchodowej oraz ruchu drogowego.

W Zachodniopomorskiem w roku 2019 policjanci wszczęli ogółem 36.939 postępowań przygotowawczych w związku z popełnionymi przestępstwami, w toku których stwierdzonych zostało 49 760 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o 4,3% i wynosi 80,6%.

Przestępstwa określane jako najbardziej uciążliwe społecznie utrzymują się w większości kategorii na poziomie z roku 2018 (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu).

Bezpieczeństwo na zachodniopomorskich drogach to nieustannie jeden z naszych priorytetów. Minionym roku miało miejsce 1230 wypadków drogowych. Ilość osób, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych utrzymuje się na tym samym poziomie 129, natomiast więcej zostało osób rannych.

Wzrosła ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących. Policjanci zatrzymali o 200 osób więcej niż w ubiegłym roku.

W sferze zrealizowanych inwestycji przez Zachodniopomorską Policję na podkreślenie zasługuje to, że w minionym roku oddane zostały do użytku nowe siedziby komend powiatowych w Wałczu oraz Białogardzie. Kontynuowane są budowy nowych komend dla funkcjonariuszy w Sławnie i Świdwinie. Poczyniono również istotne zakupy sprzętu informatycznego oraz transportowego. W garnizonie kontynuowana jest realizacja ogólnopolskiego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 – 2020.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, za pośrednictwem obecnych komendantów miejskich i powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2019 roku. Słowa podziękowania skierował także do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących, wspólnie z Policją, zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego Wicewojewoda Zachodniopomorski

ZP KWP