Jesteśmy w pierwszej trójce najbardziej rozwijających się miast na prawach powiatu

Świnoujście zajęło 3. miejsce wśród miast na prawach powiatu w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Na 66 takich miast jest jedynym z województwa zachodniopomorskiego, które znalazło się nie tylko w pierwszej dziesiątce, ale i dwudziestce.

Kolejnym jest dopiero Szczecin z 21. pozycją w rankingu. Oceniano wszystkie 66 miasta na prawach powiatu w Polsce.

Wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszono wczoraj w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Świnoujście reprezentowała Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska.

– Wyprzedziły nas tylko Rzeszów i Warszawa, która zajęła pierwsze miejsce. Za nami z kolei Kraków, Poznań, Wrocław. Trzeba pamiętać, że wszystkie te miasta mają o wiele więcej mieszkańców – mówi Barbara Michalska i dodaje: – Tak, jak inne nagrody oraz wyróżnienia, także i to uważam za sukces wszystkich świnoujścian. Wszyscy bowiem budujemy nasze miasto dla nas oraz przyszłych pokoleń. A bycie w pierwszej trójce najbardziej rozwijających się miast na prawach powiatu, to dla nas powód do dumy.
Ranking przygotowywany jest pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. W poszczególnych kategoriach (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu) ocenianych jest 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska, m.in. nakłady na wydatki inwestycyjne, liczbę podmiotów gospodarczych, wskaźnik bezrobocia, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, procent ludności objętej wodociągami oraz oczyszczalnią ścieków.
Organizatorami są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

BIK UM Świnoujście