Budowa tunelu. Miasto ubezpieczyło się od ryzyk.

Trudna inwestycja budowy podwodnej przeprawy pod Świną jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym zarówno w przestrzeni inżynieryjnej, jak i w odniesieniu do towarzyszących jej dodatkowych usług.

Jedną z nich było ubezpieczenie.

Miasto podjęło współpracę z profesjonalnym doradcą – STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi – który przy ścisłej współpracy z międzynarodowymi konsultantami opracował innowacyjny projekt podejścia do ubezpieczenia tunelu.

21. stycznia 2020 Zastępca Prezydenta Miast Barbara Michalska podpisała umowę na ubezpieczenie ryzyk CAR ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy).

Info UM