Usytuowanie Wydziału Komunikacji w budynku przy Wojska Polskiego niestety nie na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów zapewnienia dogodnych warunków dla oczekujących interesantów.

W związku z czym podjęte zostały w IV kwartale 2019r. działania zmierzające do przeniesienia całego wydziału w inne miejsce lub powiększenia zajmowanych powierzchni dla wydziału kosztem sąsiednich wydziałów i jednostek.

Trwają ustalenia, co do możliwości zastosowania powyższych rozwiązań.

Ponadto w celu usprawnienia usług podjęto działania w zakresie umożliwienia dokonywania płatności w formie bezgotówkowej.

Czekamy na montaż terminala płatniczego.

Mamy nadzieję, że do końca I kwartału 2020r. poprawimy tak oczekiwaną przez mieszkańców funkcjonalność tego wydziału. – informuje Biuro Prasowe Prezydenta Świnoujścia