Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu – „Szkoła dla Innowatora”

Dostaliśmy się do trzyletniego ogólnopolskiego programu ,,Szkoła dla Innowatora” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który pilotażowo obejmuje 20 szkół z całej Polski. Zostaliśmy wybrani spośród około czterystu zgłoszeń, przeszliśmy do drugiego etapu i po rozmowach z nauczycielami i dyrektorem włączono nas do projektu!

Za programem stoją organizacje, dla których innowacyjne podejście do edukacji jest bardzo ważne. Są to obok CEO: Stowarzyszenie WIS z Radowa Małego, Szkoła Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Cieszymy się, że będziemy czerpać inspiracje od najlepszych. Do projektu zgłosiliśmy dziesięciu nauczycieli oraz klasę 6a, która od nowego roku szkolnego będzie pracowała w trybie innowacyjnym. Są to uczniowie działający na forum szkoły, aktywni, pełni energii i empatii – pod opieką wychowawczyni, pani Edyty Ścisłowskiej-Farkas – dadzą z siebie wszystko. Będą prowadzeni przez takich samych nauczycieli – pełnych pasji i zapału. Liderem zmiany i innowacji jest dyrektor, który jako pierwszy pod koniec lutego na szkoleniu w Warszawie pozna szczegóły i kierunek działania w naszej szkole. Projekt ma mieć bowiem charakter bardzo indywidualny i dostosowany do specyfiki szkoły. Ze szkoleń w szkole będą korzystali również pozostali nauczyciele, a inne klasy będą mogły uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach z przedsiębiorcami, innowatorami.
W ramach programu otrzymamy:

program wsparcia szkoleniowego dla dyrektora (wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy);

program wsparcia szkoleniowego dla grupy 8-11 nauczycieli (wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy);

narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami;

doposażenie i re-aranżacja przestrzeni szkolnej;

wycieczki edukacyjne i spotkania z innowatorami dla klasy uczestniczącej w projekcie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.