„Zgodnie z Uchwałą nr 6/2020 Zarządu Krajowego Solidarna Polska powołano Pana Dariusza Mateckiego do funkcji Przewodniczącego Zachodniopomorskiego Zarządu Regionalnego Solidarnej Polski”