Nowi funkcjonariusze złożyli 3 stycznia ślubowanie w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Odebrał je Komendant MOSG kmdr SG Andrzej Prokopski.

Uroczystość odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej MOSG i rodzin ślubujących funkcjonariuszy. Kmdr SG Andrzej Prokopski powitał 10 nowo przyjętych strażników granicznych, pogratulował im przyjęcia w szeregi Straży Granicznej, podkreślając, że nierzadko będzie ona wymagała poświęceń. Wyraził przy tym przekonanie, że słowa roty ślubowania staną się dla nich najwyższą wartością. Życzył im także satysfakcji w służbie oraz jak najlepszych wyników podczas szkolenia, na którym nowi funkcjonariusze spędzą kilka najbliższych miesięcy, zanim trafią do jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przypominamy, że trwa nabór do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Limit przyjęć w 2020 r. wynosi do 60 osób. Aby ułatwić kandydatom przystąpienie do procedury kwalifikacyjnej, od stycznia w Komendzie MOSG w Gdańsku i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego dokumenty można składać również w niektóre soboty, a także w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Pełen harmonogram przyjęć i zasady naboru znajdują się w z zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”.

kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak

Rzecznik Prasowy

Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku

Zdjęcia: A. Kubiak

Zdjęcia: A. Kubiak
Zdjęcia: A. Kubiak
Zdjęcia: A. Kubiak