PRZEDSYLWESTROWE KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH

Dla wielu z nas właśnie sylwestrowa zabawa nieodłącznie kojarzy się z hukiem i blaskiem petard. Przy korzystaniu z wyrobów pirotechnicznych nie wolno nam jednak zapomnieć, że choć używanie ich może ubogacić sylwestrową zabawę, to jednak są to materiały, które używane czy nawet przechowywane w niewłaściwy sposób mogą być niebezpieczne.

Z tego powodu wszystkie wprowadzone na polski rynek materiały pirotechniczne podlegają kompleksowej i szczegółowej regulacji prawnej. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w okresie poprzedzającym zbliżające się obchody Nowego Roku przeprowadzają działania mające na celu sprawdzanie punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

W trakcie działań szczecińscy policjanci dokonują sprawdzeń targowisk, centrów handlowych i wolnych punktów sprzedaży pirotechniki pod kątem legalności obrotu tymi środkami, wykluczenia możliwości nabywania pirotechniki przez osoby małoletnie oraz spełniania przez sprzedających warunków sprzedaży i przechowywania tych materiałów.

Kontrole przeprowadzane będą wspólnie z służbami mundurowymi dbającymi o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta tj. Straż Pożarna i Straż Miejska. Działania kontrolne rozpoczną się już wkrótce.

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP