Umowa podpisana. Rusza budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego.

Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia. Na budowę prawie 1,5 km ścieżki dla rowerzystów ma 180 dni. Będzie to przedłużenie już istniejącej ścieżki do skrzyżowania z ulicą Ku Morzu, która prowadzi do na plażę oraz latarni morskiej i Fortu Gerharda. 

Umowa pomiędzy Miastem i firmą Eurovia jest już podpisana i na dniach wykonawca przejmie plac budowy. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego jest częścią programu inwestycyjnego pn. „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego”. Projekt przewiduje wykonanie utwardzonej drogi rowerowej wraz z przebudową chodników, usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem (przestawienie latarni), wymianę nawierzchni drogowej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 401.

Nowy odcinek drogi rowerowej będzie miał długość 1458 metrów. Będzie się łączył z jednej strony z już istniejącą drogą i układem dróg rowerowych zaprojektowanych w ramach inwestycji związanych z przebudową dróg do portu.

BIK Urząd Miasta Świnoujście