Jest przetarg na wybór wykonawcy zagospodarowania Mulnika

Do dnia 8 stycznia czekamy na oferty firm, które będą chciały przeprowadzić inwestycję zagospodarowania terenów powojskowych na Mulniku i przystosowania ich do planowanej strefy przemysłowej.

To drugi przetarg na to zadanie inwestycyjne. Poprzedni, przeprowadzony przed rokiem został unieważniony, ponieważ ceny zaproponowane przez oferentów znacznie przewyższały kwotę, jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie tej inwestycji.

Celem inwestycji jest udostępnienie istniejącej i planowanej do rozbudowy strefy działalności gospodarczej.

Zadanie polega na doprowadzeniu dróg i mediów oraz rewitalizacja terenów powojskowych.

Obejmuje zagospodarowanie terenu powojskowego o powierzchni 5,5 ha wraz z uprzednim oczyszczeniem go z przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, rozbiórkę zdegradowanych budynków.

Wykonawca będzie miał za zadanie wybudowanie 3,3 km nowej jezdni o szerokości 7 m, ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarówek.

Budowę 3,3 km sieci wodociągowej i 2,7 km kanalizacyjnej.

Na terenie samego CU „Mulnik” wybudowanie 48 miejsc postojowych dla aut osobowych, 9 dla ciężarówek, 7 zatok autobusowych.

Więcej informacji o przetargu na świnoujskiej Platformie Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/286841