Zakład Opieki Długoterminowej. Stowarzyszenie Zielone Wyspy żąda uchylenia pozwolenia na budowę.

Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – budowy Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej. Niestety tym razem mamy złe wiadomości. Stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście złożyło odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę ZOD i zażądało jej uchylenia w całości. A to oznacza, że realizacja inwestycji opóźni się w czasie. 

Podobna sytuacja była przy wydaniu decyzji na rewitalizację powojskowych terenów i utworzenia na nich Centrum Usług Mulnik – mówi Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz. – Wtedy również Stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście złożyło odwołanie. Wojewoda po rozpatrzeniu je odrzucił, wydał decyzję o umorzeniu. Jednak to wszystko trwało 1,5 miesiąca. 

W swoim odwołaniu Stowarzyszenie powołuje się na wycinkę drzew i krzewów w miejscu budowy Zakładu Opieki Długoterminowej. Tymczasem pozwolenie na budowę nie obejmuje tej kwestii. Aby zostało wydane, wcześnie niezbędnym było uzyskanie osobnego pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów.  I takie pozwolenie zostało wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, a drzewa i krzewy zostały usunięte.

Członkowie Zielonych Wysp zarzucają również Miastu, że inwestycja rozpoczęła się bez wcześniejszego nadzoru przyrodniczego i bez decyzji oraz zezwoleń, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Także i ten zarzut jest bezpodstawny – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – Miasto ma decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącą działań w obrębie gatunków chronionych. A wszelkie działania na terenie inwestycji związane z wycinką drzew i krzewów były prowadzone pod nadzorem przyrodniczym dr Sylwii Jurzyk – Nardlow, biologa  botanika o specjalności ochrona i kształtowanie środowiska.

Zgodnie z przepisami, odwołanie Stowarzyszenia Zielone Wyspy Świnoujście zostało przesłane do rozpatrzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

Teraz czekamy na decyzję wojewody. Jedyne co możemy zrobić, to prosić o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy – mówi Barbara Michalska. 

Zdjęcia i tekst BIK Urząd Miasta Świnoujście