Naruszyli porządek prawny, otrzymali decyzje powrotowe

Czternaście decyzji zobowiązujących do powrotu wystawili cudzoziemcom, którzy naruszyli porządek prawny w Polsce funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To konsekwencja przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich dni kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Decyzje administracyjne dotyczyły 7 obywateli Ukrainy, 3 Mołdawii oraz Gruzina, Białorusina, Wietnamczyka i Turka. 6 cudzoziemców przebywało w Polsce po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, pozostali nielegalnie pracowali, nie mieli ważnej wizy albo innego dokumentu uprawniającego ich do przebywania w kraju.

Wobec cudzoziemców zostały orzeczone zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 do 18 miesięcy. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Gdyni, Ustce, Kołobrzegu, Szczecinie i Elblągu.

Straż Graniczna