Pracowali bez zezwoleń oraz na innych warunkach

18 spośród 40 cudzoziemców zatrudnionych w firmie sprzątającej w Szczecinie pracowało wbrew przepisom. Ustalili to funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej, którzy 3 grudnia zakończyli tam kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Strażnicy graniczni zweryfikowali zatrudnienie 40 obywateli Ukrainy. Ustalili, że 11 osób pracowało bez zezwolenia, a 7 na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę. Analiza dokumentów wykazała, że w jednym przypadku pracodawca nie poinformował w ustawowym terminie Wojewody Zachodniopomorskiego o zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę oraz w 26 przypadkach Urzędu Pracy o rozpoczęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia.

Za zaniechanie obowiązku informacyjnego funkcjonariusze ukarali pracodawcę mandatem w wysokości 400 zł. Do sądu skierują natomiast wniosek o jego ukaranie za nielegalne powierzenie cudzoziemcom pracy. Wykroczenie to podlega karze grzywny do 30 tys. zł. Ponadto Straż Graniczna wniesie do sądu wnioski o ukaranie cudzoziemców, zarzucając im nielegalna pracę, za co grozi im kara grzywny.

 

Straż Graniczna