Dwie firmy chcą wybudować wschodnią obwodnicą miast

 

Firmy PORR z Warszawy i Mazur z Łozienicy pod Goleniowem złożyły oferty w przetargu na budowę wschodniej obwodnicy miasta biegnącej od ulicy Daszyńskiego, poprzez Steyera do Karsiborskiej. To będzie 1,3 kilometrowa zupełnie nowa droga, która odciąży obecną ulicę Grunwaldzką. Będzie łączyła się z drogą wyjazdową z tunelu. 

Firma PORR, która jest także liderem konsorcjum budującego tunel pod Świną, zaproponowała wybudowanie obwodnicy za kwotę prawie 41,5 mln złotych brutto. A spółka Henryka Mazura ponad 46 mln złotych brutto. Obecnie komisja przetargowa analizuje złożone dokumenty. 

Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Gminę Miasto Świnoujście oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Po stronie Miasta będzie budowa drogi, natomiast po stronie ZWiK przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami, kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu (I etap), kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Steyera.

Info i fot. UM Świnoujście