Przedstawienie przez spółkę Central European Petroleum planów dla rejonu Wolina.