Miasto odstępuje od umowy na budowę przystani w Karsiborzu

Firma UW Service nie wybuduje przystani kajakowej w Karsiborzu. Miasto odstąpiło od wcześniej podpisanej umowy z tym wykonawcą.

Wykonawca na rozpoczął prac na nabrzeżu. Był do nich wzywany m.in. za pośrednictwem oficjalnych pism. Umowę na tę inwestycję strony podpisały w 2017 r.

Potem była ona zmieniana aneksami.

Ostateczny termin zakończenia inwestycji wyznaczony był na dzień 28 sierpnia br.

W związku z nie wywiązaniem się firmy UW Service ze Szczecina z powyższej umowy Miasto odstąpiło od niej jednocześnie naliczając kary umowne w wysokości 20 proc. wartości inwestycji.

Wyliczona kwota kary wynosi 433 546,52 zł.

Info UM