SŁUŻYMY DLA CIEBIE, MAMY SWOJE PRAWA!

SŁUŻYMY DLA CIEBIE, MAMY SWOJE PRAWA!

Policjanci. Strażacy. Ratownicy medyczni. Trzy rożne zawody, ale cel wspólny: niesienie pomocy.

Często jednak, kiedy my ratujemy, inni bezprawnie nas atakują. Z myślą o zwiększeniu świadomości obywateli w zakresie ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania obowiązków służbowych przygotowaliśmy spot „Służymy dla Ciebie, mamy swoje prawa!”.

Tematyka filmu dotyczy takich artykułów kodeksu karnego, jak: zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej czy czynna napaść na funkcjonariusza lub wywieranie wpływu na czynności urzędowe.

Nasza kampania wskazuje i przypomina, że agresywne zachowania obywateli podlegają odpowiedzialności karnej.

Szanujmy swoje prawa!

Policja