Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości marihuany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Rejonowego w Choszcznie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 13 do 21 sierpnia 2019 r. w Choszcznie posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 86,164 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokuratura rejonowa w Choszcznie nadzorowała postępowanie w tej sprawie. Jak zostało ustalone – w wyniku dokonanego u podejrzanego przeszukania – funkcjonariusze Policji ujawnili środki odurzające w postaci marihuany o łącznej wadze blisko 90 gram.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Środek ten był stosowany również w dniu skierowania aktu oskarżenia.

Podejrzany (lat 23) był w przeszłości karany. W toku śledztwa przyznał się do stawianego jemu zarzutu. Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.