Nikt nie potwierdza skargi radnej na hałas z terminalu LNG

Nie potwierdziło się doniesienie jednej z radnych o rzekomym hałasie emitowanym w godzinach nocnych przez Terminal LNG, który nie daje spać mieszkańcom tej części miasta. Sami mieszkańcy również nie zgłaszali takich problemów. Ani teraz, ani od chwili uruchomienia terminalu w 2015 roku. – Mimo to, oczywiście zareagowaliśmy na prośbę radnej i sprawdziliśmy sytuację – mówi Beata Tułodziecka – Terenda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście.

Według radnej, sygnały w tej sprawie otrzymała od mieszkańców ulicy Modrzejewskiej na Warszowie. W swojej prośbie do prezydenta wskazała, że hałas uniemożliwiający spanie mieszkańcom tej części miasta, prawdopodobnie pochodzi z wentylatorów zamontowanych na terenie terminalu.

– Pracownicy naszego wydziału, którzy zresztą także mieszkają w tej części Świnoujścia, sprawdzili, czy faktycznie w godzinach nocnych hałas z terminala jest tak dokuczliwy dla mieszkańców terenów położonych najbliżej tego obiektu, jak twierdzi radna – dodaje Beata Tułodziecka – Terenda.

Dwukrotnie w godzinach nocnych (około północy i po godzinie 1 w nocy) podeszli w rejon wskazany przez radną. Żaden z nich nie stwierdził, aby hałas emitowany przez instalację pracującą na terenie terminalu był uciążliwy i nie pozwalał na nocny odpoczynek.

Właściciel terminalu Polskie LNG zapewnia, że od chwili rozpoczęcia eksploatacji terminalu na terenie zakładu nie wprowadzono żadnych zmian mogących mieć wpływ na poziom hałasu w środowisku, a istniejące urządzenia są utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Dodaje również, że jest zobowiązane do przeprowadzania okresowych pomiarów emisji hałasu do środowiska. Jak zapewnia, pomiary te są wykonywane przez akredytowane laboratorium i w żadnym z dotychczas przeprowadzonych nie stwierdzono przekroczeń poziomu hałasów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

BIK UM Świnoujście