Wreszcie urzędnicy poszli po rozum do głowy i chcą wprowadzić całoroczną strefę płatnego parkowania na terenie Świnoujścia

Tak  – nikt nie lubi dodatkowych opłat – ale nasze miasto nie może być bezpłatnym parkingiem dla turystów.

Dziś dochodzi do kuriozalnych sytuacji gdy turyści cały tydzień zajmują miejsca parkingowe w strefie nadmorskiej – bo przyjechali na urlop i nikt inny nie może tam zaparkować na godziną lub dwie. – dokładnie taki sam problem dotyka centrum naszego miasta

Strefa zostanie wyznaczona w następujących ulicach

Do strefy płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej zalicza się pasy drogowe następujących ulic:
1) ul. Jana Kasprowicza,
2) ul. Energetyków,
3) ul. Emilii Gierczak,
4) ul. Feliksa Nowowiejskiego,
5) ul. Władysława Orkana,
6) ul. Bolesława Prusa,
7) ul. Kornela Ujejskiego,
8) ul. Stanisława Małachowskiego,
9) ul. Powstańców Śląskich,
10) ul. Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Małachowskiego,
11) ul. Uzdrowiskowa od ul. Trentowskiego do ul. Zdrojowej,
12) ul. Zdrojowa,
13) ul. Bronisława Trentowskiego,
14) ul. Bolesława Chrobrego od ul. Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej,
15) ul. Juliusza Słowackiego,
16) ul. Marii Konopnickiej,
17) ul. Henryka Sienkiewicza,
18) ul. Augusta Cieszkowskiego,
19) ul. Elizy Orzeszkowej,
20) ul. Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego,
21) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego,
22) ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego.

Do strefy płatnego parkowania w centrum miasta zalicza się pasy drogowe następujących ulic:
l) ul. Bolesława Chrobrego od Armii Krajowej do ul. Piastowskiej,
2) ul. Piastowska od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Konstytucji 3 Maja,
3) ul. Bohaterów Września od ul. Bolesław Chrobrego do ul. Monte Cassino,
4) ul. Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej,
5) ul. Armii Krajowej,
6) ul. Plac Rybaka,
7) ul. Plac Słowiański,
8) ul. Plac Wolności,
9) ul. Plac Kościelny,
10) ul. Jarosława Dąbrowskiego,
11) ul. Józefa Bema,
12) ul. Zaułek Kościelny,
13) ul. Stanisława Staszica od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Rybaki,
14) ul. Rybaki od ul. Stanisława Staszica do ul. Wybrzeże Władysława IV,
15) ul. Marynarzy,
16) ul. Grunwaldzka od ul. Rybaki do ul. Marynarzy,
17) ul. Wybrzeże Władysława IV od ul. Rybaki do ul. Stefana Rogozińskiego,
18) ul. Mieszka I od ul. Jana z Kolna do ul. Bolesława Chrobrego,
19) ul. Jana z Kolna od ul. Mieszka I do ul. Wybrzeże Władysława IV,
20) ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego.

Urzędnicy proponują następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta w miesiącach V,VI,VII,VIII,IX:
1) za pierwszą godzinę postoju 3,90 zł
2) za drugą godzinę postoju 4,60 zł
3) za trzecią godzinę postoju 5,50 zł
4) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,90 zł
5) bilet parkingowy dzienny 40,00 zł
6) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje 50,00 zł
7) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa 150,00 zł
8) karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa 250,00 zł
9) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu 200,00 zł
10) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nie rozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu 500,00 zł

Oraz następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta w miesiącach: I,II,III,IV,X,XI,XII:
1) za pierwszą godzinę postoju 3,00 zł
2) za drugą godzinę postoju 3,60 zł
3) za trzecią godzinę postoju 4,30 zł
4) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
5) bilet parkingowy dzienny 20,00 zł
6) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje 50,00 zł
7) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa 80,00 zł
8) karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa 150,00 zł
9) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu 200,00 zł
10) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nie rozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu 300,00 zł

Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym i hybrydowym, którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km ustala się kartę abonamentową roczną w wysokości 5,00 zł

Uzasadnienie wprowadzenie całorocznej strefy płatnego parkowania:

Wprowadzenia stref płatnego parkowania, które ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów.

W Świnoujściu istnieją wyraźne przesłanki motywujące wprowadzenie strefy płatnego parkowania.
Znaczne natężenie ruchu w mieście powoduje duże ograniczenia w parkowaniu pojazdów zarówno dla mieszkańców jak i gości naszego Miasta. Wprowadzenie całorocznych stref płatnego parkowania w dzielnicy centralnej miasta i dzielnicy nadmorskiej w ocenie Miasta umożliwi zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych oraz usprawni organizację ruchu w szczególności w bezpośredniej bliskości obiektów takich jak banki, ciągi handlowe, muzeum i inne.

Wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdami zagwarantuje większej ilości kierowców zaparkowanie pojazdów, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy na terenie Miasta.

Działanie powyższe jest spójne z zamierzeniem Gminy Miasto Świnoujście dotyczącym budowy parkingów wielopoziomowych w centrum miasta i dzielnicy nadmorskiej.