Zachodniopomorskie – Silny wiatr

IMGW-PIB Gdynia ostrzega silny wiatr w strefie brzegowej część środkowa : od godz. 10:00 dnia 21.11.2019 do godz. 24:00 dnia 21.11.2019

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego silnego wiatru w strefie brzegowej część środkowa.

Ważność – od godz. 10:00 dnia 21.11.2019 do godz. 24:00 dnia 21.11.2019

Przebieg – Wiatr południowo-wschodni 5 do 6, w porywach do 7 w skali B.

Stopień zagrożenia – 1 w skali 3-stopniowej.