SZCZECIŃSKA DROGÓWKA WZIĘŁA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH DZIAŁANIACH SMOG

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wzięli po raz kolejny udział w ogólnopolskich działaniach SMOG. Funkcjonariusze podczas służby byli wyposażeni w urządzenie kontrolno – pomiarowe, które służy do sprawdzania emisji spalin samochodów poruszających się po drogach naszego miasta.

Głównym zadaniem policjantów podczas prowadzonych działań jest wyeliminowanie z ruchu tzw. „kopciuchów”, czyli pojazdów, których emisja spalin przekracza dopuszczalną normę. SMOG ma wiele źródeł powstania poprzez różnego rodzaju procesy spalania m.in. poprzez niewłaściwą emisję spalin pojazdów , którymi się poruszamy. Smog jest połączeniem mgły z dymem oraz spalinami.

Korzystanie z samochodów przez uczestników ruchu drogowego ma bardzo duży wpływ na środowisko w którym żyjemy. W czasie prowadzonych działań widać, że poziom świadomości kierujących podnosi się i jakość powietrza jakim oddychamy ma dla nich również duże znaczenie.

Pamiętajmy, że za używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska grozi mandat karny do 300 zł.

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP