Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta i odbieraj recepty SMS-em lub e-mailem

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta https://www.pacjent.gov.pl/

Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie).

Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój SMS lub/i e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia.