Czekamy na wykonawcę Obwodnicy Wschodniej

Do dnia 4 grudnia czekamy na wykonawcę Obwodnicy Wschodniej. To prawie 1,3 km nowej drogi. Oferty należy składać za pośrednictwem świnoujskiej Platformy Zakupowej.

Inwestycja obejmuje zarówno zadania Gminy, jak i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

1. Zakres Gminy:

– Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową
nr 93 w Świnoujściu.

2. Zakres ZWiK:

– Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera dz. nr 271 (wojsko), 209/6, 188/133 do węzła B włącznie do istniejącej sieci wodociągowej PE 125 dz. nr 190/4 obręb 10
w Świnoujściu.

– Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu – etap I realizacji.

– Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię. Z wyłączeniem odcinka K8 -K13.

– Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Steyera w Świnoujściu w Świnoujściu

Więcej o przetargu:

http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28089/wim-271-1-43-2019