Szansa na przywrócenie kolejnych połączeń autobusowych

Ponad 47,5 mln zł – to wysokość rządowej dotacji, o którą mogą się ubiegać zachodniopomorskie samorządy planujące przywrócić przewozy autobusowe na swoim terenie. Wojewoda zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r.

Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

– Warunki otrzymania dotacji są bardzo korzystne dla samorządów – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – To szansa na likwidację zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i odtworzenie linii, które kiedyś służyły mieszkańcom. Zachęcam gminy, powiaty i samorząd województwa do skorzystania z rządowego dofinansowania do przewozów autobusowych.

Organizatorami przewozów mogą być gminy i powiaty oraz związki międzygminne, powiatów, powiatowo-gminne, a także samorząd województwa. Dopłata z funduszu wynosi nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Nabór trwa do 29 listopada 2019 r.

Szczegóły dostępne sa na stronie internetowej. http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11138

Po dwóch naborach przeprowadzonych w ramach funduszu w 2019 r. dofinansowanie na Pomorzu Zachodnim w wysokości ponad 275 tys. zł. uzyskały 32 linie autobusowe.

WZ