Marszałek Grodzki – leń polityczny ??
Gdy Grodzki pracował w samorządzie szczecińskim w ciągu trzech kadencji złożył około 20 interpelacji/zapytań w szczecińskiej Radzie Miasta. To ile wyszło? Dwie na rok?  – pyta radny Matecki