Asfalt i bruk na ul. Okólnej

Zmienia się ulica Okólna na Warszowie. Na większości długości jest jezdni jest ułożona nawierzchnia asfaltowa lub z kostki brukowej.

Przebudowie podlega odcinek pomiędzy ul. Fińską (opodal skrzyżowania z Barlickiego) i Duńską (tu nie ma połączenia drogowego obu ulic (Okólna jest w tym miejscu drogą bez wjazdu w Duńską).

W ostatnim dniu października drogowcy położyli asfalt na odcinku wlotowym od ul. Fińskiej.

To raptem kilkudziesięciometrowy odcinek drogi, ale on prowadzi m.in. do parkingu samochodowego, który – zwłaszcza w okresie letnim – pełni rolę parkingu buforowego dla kierowców zostawiających tu auta i przeprawiających się na drugą stronę miasta bez samochodów.

Dalszy fragment ul. Okólnej, to droga o znaczeniu wewnętrznym służąca jako dojazd do posesji mieszkańcom i firmom mieszczącym się przy tej ulicy. Dlatego jezdnia na tym fragmencie wykonana została z kostki brukowej.

Na samym końcu drogi, tuż przy ul. Duńskiej wybrukowana została swoista pętla – plac manewrowy, który umożliwi kierowcom zawracanie w celu wyjechania z ulicy.

Pomiędzy kostką występują duże szczeliny, które zasypane zostaną żwirem, umożliwi to odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

Aktualnie wykonawca skupia się głównie na budowie chodników wzdłuż nowej jezdni.

Przebudowa rozpoczęła się na początku września. Dotychczas ul. Okólna była drogą gruntową, o nieuregulowanej szerokości. Po modernizacji powstanie jezdnia, wraz z podbudową, chodnik i droga rowerowa. Do przebudowy jest prawie 350 m drogi.

Info, foto UM