Stadion Miejski: Wieści z budowy #17

Tempo prac na stadionie może imponować. Niezmiennie od kilku tygodni rosną trybuny nowego Stadionu Miejskiego.

Gotowe jest już także tymczasowe oświetlenie głównej płyty boiska.

W minionych dniach przy głównym boisku pojawiły się maszty oświetlenia tymczasowego. Po oddaniu nowej trybuny do użytkowania te elementy zostaną przeniesione na sąsiadującą stronę.

Dzięki nowemu oświetleniu, wykonawca mógł rozpocząć demontaż starych masztów oświetleniowych stadionu.

W dalszym ciągu trwa montaż audytoriów będących konstrukcją nowych trybun. Wykonywane są ponadto ściany monolityczne. W ostatnim czasie na koronie trybuny południowej zakończył się także montaż zbiornika retencyjnego.

Prace toczą się również na pozostałym terenie budowy. Przy budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wykonywana jest m.in. zewnętrzna instalacja deszczowa. Niedługo gotowe będą również ściany oporowe przy budynku.

Szczecin