Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł.

baner promujący konkurs
Zadania przewidziane do realizacji
Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
• łączna kwota dofinansowania: 4,61 mln zł
• termin realizacji: od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.
• termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
• łączna kwota dofinansowania: 19,25 mln zł
• termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
• termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
• łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
• termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
• termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski na wyżej /w zadania należy składać do 20.11.2019 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji oraz Decyzja nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. na naszym BIP: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na
zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej,
prowadzonych przez:

kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

a także organizowanych przez:

jednostki samorządu terytorialnego.