Na 7 listopada 2019 roku zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miasta – radni zamierzają podjąć uchwałę o treści:
Rada Miasta Świnoujście wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanej lokalizacji instalacji związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na działce o numerze ewidencyjnym 155/1 i działce o numerze 154, znajdujących się w obrębie Warszów 16 na terenie Miasta Świnoujście.