Dotacje na asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Blisko 1,5 mln zł dla powiatów i miast na prawach powiatów województwa zachodniopomorskiego w ramach rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc dziś podpisał umowy o dofinansowanie.

Celem programu, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

– Dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej pomoc asystenta rodziny jest nieoceniona – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc – Asystenci i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wspierają rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, pomagają im zatrzymać w rodzinie dzieci zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej, pomagają też w jak najszybszym powrocie do rodzin tych dzieci, które już trafiły do pieczy zastępczej. Koordynatorzy są także wsparciem dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej.

W ramach rządowego programu powiaty i gminy dostają dotację, która przeznaczają na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów i asystentów. Kwoty przyznanych dotacji na 2019 to np. powiat gryfiński – 115 tys. zł, myśliborski – 147 tys. zł, stargardzki – 110 tys. zł, miasto Szczecin – 268 tys. zł. Wysokość zapotrzebowania na środki w ramach programu zgłaszają jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda Zachodniopomorski

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News