Aleja główna i wjazd na cmentarz przekazane do użytku

Mimo, iż trwają jeszcze czynności związane z odbiorem wykonanej inwestycji, nowa aleja główna na cmentarzu komunalnym została przekazana do użytku.

Z uwagi na święto Wszystkich Świętych i znacznie zwiększoną liczbę odwiedzin cmentarza w dniach poprzedzających to święto, aleja i wjazd na cmentarz zostały oddane do użytku mieszkańców i gości odwiedzających groby.

Wykonawca jeszcze wprowadza ostatnie poprawki zauważone przez komisję odbiorową, jednak nie są to prace na tyle uciążliwe, by aleja była wyłączona z ruchu, tak jak to było przez ostatnie kilkadziesiąt dni.

Uzyskała ona nową, brukowaną nawierzchnię, która nawiązuje do sąsiednich alejek cmentarnych. Inwestycja była kolejną prowadzoną na cmentarzu, która miała na celu podniesienie jego estetyki i dostępności.

info, foto UM