Wzorem wielu miast naszej Ojczyzny pragniemy w każdą I-szą sobotę miesiąca przeżywać w naszym mieście „Męski Różaniec”.

Modlitwę poprzedzi Msza św. o godz. 7.00 w kaplicy przy ulicy Kościuszki.

Na Mszę św. mogą przyjść wszyscy a bezpośrednio po niej tylko mężczyźni ruszą z modlitwą różańcową w stronę figury św. Jana Pawła II przy naszym kościele.

Zapraszamy wszystkich mężczyzn do tej modlitwy.