44 decyzje dla cudzoziemców o zobowiązaniu do powrotu

Przeterminowane dopuszczalne pobyty w Polsce, nielegalna praca i brak ważnych wiz, to główne powody wystawienia w tygodniu 44 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Polskę musi opuścić 29 obywateli Ukrainy, 8 Gruzji, 2 Azerbejdżanu oraz Turek, Ormianin, Macedończyk, Serb i Białorusin. Strażnicy graniczni ustalili, że 21 osób przeterminowało pobyt w Polsce, 10 nielegalnie pracowało, a 9 nie miało ważnych wiz. Ponadto 2 osoby przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom, a cel pobytu 2 innych cudzoziemców nie był zgodny z deklarowanym.

Ponowny wjazd do Polski tych cudzoziemców możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 do 12 miesięcy. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Gdyni, Elbląga, Władysławowa, Ustki, Kołobrzegu, Szczecina i Świnoujścia.

Straż graniczna