Obwodnica Wschodnia. Jest nowy przetarg na wybór wykonawcy.

Miasto ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy Obwodnicy Wschodniej. To powtórzone postępowanie. Poprzednie, przeprowadzone na początku roku zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” na podstawie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:

Nowa ulica będzie miała na celu odciążenie z ruchu ul. Grunwaldzkiej i Karsiborskiej oraz łatwiejszy dostęp pojazdów do terenów przemysłowych (m.in. przyszłej strefy przemysłowej na Mulniku). Jej długość wyniesie 1280 m. Planowany jest podział inwestycji na dwa etapy. W pierwszym wybudowany zostanie odcinek od ul. Wybrzeże Władysława IV do skrzyżowania z ul. Łużycką, w drugim od Łużyckiej do Karsiborskiej.

1. Zakres Gminy:

– Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową
nr 93 w Świnoujściu.

2. Zakres ZWiK:

– Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera.

– Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków.

– Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię.

– Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Steyera w Świnoujściu w Świnoujściu.

Chętni do wykonania tego zadania mają czas do 20 listopada na złożenie ofert.

Więcej o przetargu:

http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28089/wim-271-1-43-2019

oraz

https://www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje